HOME
|
|
CONTACT US
JOIN US


รับสมัครงาน

1. วิศวะกรซ่อมบำรุง/ Service Engineer

ลักษณะงาน

- ดูแลและบริการติดตั้งเครื่องจักรให้กับลูกค้า
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา

คุณสมบัติ

-มีความรู้ในเรื่องระบบไฟฟ้า
-มีความรู้ในเรื่องเครื่องจักร อุตสาหกรรมพลาสติก เครื่องรีด ฉีด เป่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความขยัน อดทน
-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรพลาสติกอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถขับรถยนต์ได้
-สามารถเดินทางไป Service งานที่ต่างจังหวัดได้
2. วิศวะกรฝ่ายขาย/พนักงานขาย/Sales Engineer


ลักษณะงาน

- เสนอขายสินค้า
- ทำรายงานการขาย - ดูแลและติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบ ปวส./ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล /ไฟฟ้า/อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย ทำงานเป็นทีมได้
- ขยัน มีความอดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ด้านงานขายในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาพิเศษ
- ขับรถยนต์ได้

HERCULES ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD.
36/162 RK BIZ CENTER,Motor way Rd,Klongsongtonnoon, Ladkrabang , Bangkok 10520 Thailand
Tel 662-1717678-9 , 662-1709608     Fax 662-1709609